Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

0
305

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 61 öğretim görevlisi alımı için resmi gazetede ilan yayınladı. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi profesör, doçent ve doktor kadrolarında 61 öğretim görevlisi alımı yapacak.

Bir çok kadroda yapılacak öğretim görevlisi alımı için son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Müracaat Yeri

Profesör ve doçentlerin başvurularını Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına diğer adayların ise ilgili birimlere şahsen yapması gerekmektedir.

1 – Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve
başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı USB (en az 32 GB) ortamında teslim etmeleri gerekir.

2 – Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, USB (en az 32 GB) ortamında teslim etmeleri gerekir.

3 – Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına
Doçentler başvuramazlar.

CEVAP VER