Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alımı: 32 kişi…

0
276

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin 32 akademik personel alımı yapacağı açıklandı. Öğretim üyesi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tüm sorularınızın cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi rektörlüğü çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere 32 akademik personel alımı yapacak. Bu personeller arasında profesör, doçent ve Dr. Öğretim üyesi bulunuyor.

Aranan şartlar arasında ilanda belirtildiği üzere; Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekiyor.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alımı son başvuru tarihi

Resmi Gazete’de ilanın 12 Eylül 2019 tarihinde yayımlandığını ve bu ilanda 15 gün içerisinde başvuru yapılması gerektiği detayına yer verildiğini belirtelim. Dolayısıyla son başvuru tarihi 27 Eylğl 2019.

Gelelim alınacak öğretim üyelerinin kaç kişi olduğunun detaylarına…

Fen Edebiyat fakültesi öğretim üyesi alımı

Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne 1 adet profesör alınacak. Açıklaması şu şekilde: 18. yy. tarih düşürmeleri üzerine çalışmaları olmak.

Tarih bölümüne 1 adet profesör alınacak. Açıklama şu şekilde: 20. yy. esirleri ve Türk-Sovyet ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Simav Teknoloji fakültesi öğretim üyesi alımı

Elektrik elektronik mühendisliği bölümüne bir adet doçent alınacak. Açıklaması; Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak ve alanında doçentlik unvanı almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi alımı

Temel İslami bilimler bölümüne Arap dili ve belagati dalında Dr. öğretim üyesi alınacak. Açıklaması; Alanında doktora mezunu olmak.

Temel İslami bilimler bölümüne Tefsir dalında bir Dr. Öğretim üyesi alımı yapılacak. Açıklaması; Alanında doktora mezunu olmak.

Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi alımı

Mimarlık bölümünün Mimarlık Tarihi kısmına bir adet Dr. Öğretim üyesi alımı yapılacak. Açıklaması; Mimarlık tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi alımı

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünün Ağaç ve malzeme dalına Dr. öğretim üyesi alınacak. Açıklama;
Yongalevha, odun-plastik kompozit üretimi ve mekanik ve termal özelliklerinin belirlenmesi üzerine çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyesi alımı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi bölümüne bir adet Dr. Öğretim üyesi alımı yapılacak. Açıklaması; Beslenme ve fizyoloji üzerine çalışmaları olmak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alımına ilişkin diğer detaylar;

B- Öğretim Elemanı Alım İlanı

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.

Genel şartlar:

(1) a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

(7) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun

Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.

Muafiyet:

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alımı için başvuru nasıl yapılacak? Öğretim üyesi alımı için gerekli belgeler neler?

Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar,

(1) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu dilekçesi veya üniversitemiz personel daire başkanlığının internet sitesinden temin edeceği başvuru formu,

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(3) 2 (İki) adet vesikalık fotoğraf,

(4) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu özgeçmişi veya Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın internet sitesinden temin edeceği özgeçmiş formu,

(5) Mezuniyet Belgesi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya noter onaylı fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,

(Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi)

(6) Transkript (Not Çizelgesi) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik),

(7) İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrenci belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,

(8) Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,

(9) Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,

(10) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),

(11) Merkezi yabancı dil sınavı (YDS veya YÖKDİL) ya da eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir dil sınavının sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),

(12) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (Askerlik Şubelerinden veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden),

(13) Varsa yayınlanmış eserlerin listesi, ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim üyesi alımı Sınav Takvimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alımı için başvurular ne zaman yapılacak?

İlk Başvuru Tarihi : 12/09/2019

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alımı için başvurular ne zamana kadar yapılacak? Son başvuru tarihi ne?

Son Başvuru Tarihi : 26/09/2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 04/10/2019

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alımı için sınav ne zaman yapılacak?

Giriş Sınavı Tarihi : 08/10/2019

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuç Açıklama Tarihi : 17/10/2019

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alımı sonuçları nerede açıklanacak?

Sonuçlar, www.dumlupinar.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

CEVAP VER