İstinye Üniversitesi Personel Alım İlanı

0
215

İstinye Üniversitesi personel alım ilanı yayınlandı. İstinye Üniversitesi 41 akademik personel alımı yapacak. Remi gazetede yayınlanan habere göre İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak alımın detayları da belli oldu. Çeşitli branşlarda 41 akademik personel için yayınlanan ilan özel şartları da içermekte.

İstinye Üniversitesi 41 akademik personel alımı için ilk başvuru tarihi 13.09.2019 son başvuru tarihi ise 27.09.2019 olarak açıklandı.

İstinye Üniversitesi personel alımı için başvuru şartları nelerdir? Hangi kadroya ne kadar alım yapılacak? Özel şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar…

Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İstinye Üniversitesi personel alım ilanı adaylarının; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM/PROGRAM/ABD

UNVAN

KADROSAYISI

ALES

YDS

ÖZEL ŞART

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Arş.Gör. 2 70 80 Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 70 80 Tıp veya Biyoloji lisans mezunu olup, Biyokimya alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 70 80 Tıp Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi mezunun olup, alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 70 50 Yaşam Bilimlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Arş.Gör. 2 70 80 Anatomi alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Arş.Gör. 1 70 80 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Arş.Gör. 1 70 80 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Arş.Gör. 1 70 50 Tıbbi Biyokimya alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğr.Gör. 2 70 Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Yiyecekve İçecek İşletmeciliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, Turizm alanında doktora yapıyor olmak ve alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı Öğr.Gör. 1 70 İşletme Lisans mezunu olup, belgelendirmek şartıyla en az 20 yıl Uçak Helikopter Teknisyenliği yapıp, 3000 saatin üzerinde uçuş tecrübesi olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programı Öğr.Gör. 1 70 Psikoloji Lisans, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu olup, Klinik Psikolojide doktora eğitimine devam ediyor olmak ve bağlanma konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi 1 Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1 Kamu Yönetimi/Uluslararası İlişkiler alanında doktora mezunu olup, en az 10 yıl kamu görevlisi olarak dış politika danışmanlığı yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Dr.Öğr. Üyesi 1 Alanında doktora /uzmanlık yapmış olmak. Tez çalışmasında protein mühendisliği çalışması yapmış olmak. Hücre kültürü, microRNA, ve hayvan model çalışmalarının yer aldığı bilimsel çalışmalarda yer almış olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. 1 Lipid metabolizması bozuklukları, Diyabet,
Hipofiz hastalıkları ve Kalsiyum metabolizması bozuklukları alanında tecrübesi olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 2 İlgili alanda doktora mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç.Dr. 1 İlgili alanda doçent olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1 İlgili alanda doktora mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ebelik Bölümü Prof.Dr. 2 Kadın Doğum/Ebelik alanında Doçent olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ebelik Bölümü Doç.Dr. 1 Kadın Doğum/Ebelik alanında Doçent olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1 Kadın Doğum/Ebelik alanında doktora/uzmanlığı olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) Bölümü Prof.Dr. 1 İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) Bölümü Doç.Dr. 1 İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (İngilizce) Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1 İlgili alanda doktora mezunu olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Bölümü Doç.Dr. 1 İlgili alanda doçent olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Türkçe) Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi 1 İlgili alanda doktora mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü Prof.Dr. 1 İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) Bölümü
Doç.Dr. 1 İlgili alanda doçent olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1 İlgili alanda doktora mezunu olmak. YDS 80 ve dengi yabancı dil puanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Arş.Gör. 1 70 50 Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans mezunu olup,
Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Türkçe) Bölümü Arş.Gör. 2 70 50 Hemşirelik Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (İngilizce) Bölümü Arş.Gör. 1 70 80 Hemşirelik Lisans mezunu olup, Yüsek Lisans öğrencisi olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Bölümü Arş.Gör. 1 70 50 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) Bölümü
Arş.Gör. 1 70 80 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu
olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Arş.Gör. 1 70 50 Sosyal Hizmet Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans öğrencisi olmak.

CEVAP VER