Ankara’da üniversiteye temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve şoför alımı

0
756

Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför alımı yapacağını duyurdu. Ankara’da güvenlik görevlisi ilanı ya da Ankara’da temizlik görevlisi işe işe alımı ilanı arıyorsanız bu habere mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi rektörlüğünden yapılan duyuruda sürekli işçi alımı yapılacağı belirtildi .Güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler, temizlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler, şoför alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler sorularına yanıt vereceğiz.

Ankara İŞKUR işçi alım ilanlarına bakıyorsanız bu habere bakmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

İşe alımlar İŞKUR üzerinden kura usulü ile yapılacak ve şoför güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonlarında çalışacak toplamda 90 kişi işe alınacaktır.

Ankara güvenlik görevlisi alım şartları

Kontenjan olarak kadro sayısı 43 olarak belirlenen güvenlik görevlisi alımında aranan nitelikler şunlardır;

En az lise ve dengi okuldan mezun olmak. 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve valiliklerce düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak gerekmekte.

Ankara temizlik görevlisi alımı şartları nelerdir?

40 temizlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Temizlik görevlisi ilanı başvurusu yapmak için tek aranan şart en az ilköğretim mezunu olmak.

Ankara şoför alımı şartları da şu şekilde

En az lise ve dengi okullardan mezun olmak ve bu alanda en az 2 yıl çalışmış olmak gerekmekte. Ayrıca şoför kontenjanında yer alabilmek için başvuru yapacak adayların b sınıfı ehliyet belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi şoför alımı kontenjan sayısı 7 olarak belirlenmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak

Ankara’da iş arayan kişilerin başvuru yapabilecekleri tarihler 20 Eylül 2019 ile 24 Eylül 2019 tarihleri arasıdır.

Başvurular nereye yapılacak?

Başvurular iş kurumu il müdürlüklerine ya da hizmet merkezlerine şahsen ya da İŞKUR‘un internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Ankara personel alımı başvuru yapmak için yaş sınırı var mı?

Bu işe alımlar için başvuru yapacak adayların son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmekte.

Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi personel alımı genel şartları

Yukarıda belirtilen nitelikler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıyor olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

AÇIKLAMALAR

– Yapılacak sınavda başarı göstererek ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

– Her aday, durumuna uygun meslek kolundan sadece birine başvuru yapabilecektir.

– Şoför meslek koluna başvuracak adaylarda şoför olarak çalıştıkları yerden alınacak tecrübe belgesi ve/veya şoför gruplarına ait meslek kodlarını gösterir SGK prim dökümü aranacaktır.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

– İŞ-KUR tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bildirilen başvurular arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 02 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10:00’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Abadan Konferans salonunda yapılacaktır.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

– Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri ve diğer her türlü duyurular www.hacibayram.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

– Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

– Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

– İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

CEVAP VER